Professionalisering

Studiedagen

Komende studiedagen

Momenteel zijn er geen studiedagen gepland.

Voorbije studiedagen

Hieronder vind je de programma’s van voorbije studiedagen, inclusief presentaties (powerpoints, hand-outs voor de deelnemers, opgenomen video’s). Lespakketten die in het kader van een studiedag werden ontwikkeld vind je bovenaan de pagina Lesmateriaal.

Kennisclips voor leerkrachten

Introductie tot het Oudgriekse alfabet

Deze clips zijn gemaakt door studenten van de Educatieve Master Grieks. Ze zijn bedoeld om leraren Latijn die geen voorkennis hebben van het Grieks te ondersteunen bij het geven van de initiatie Grieks binnen het vak Latijn.

Vakdidactische bronnen

Portaalsites

Tijdschriften

Thematische bibliografie

 • Adema, S.M. (2019).
  Latin Learning and Instruction as a Research Field. Journal of Latin Linguistics 18.1-2: 35-59.
 • Adema, S.M. (2017).
  Taalverwerving en Taalbeschouwing Grieks en Latijn. Amsterdam.
 • Gruber-Miller, J. (2006).
  When Dead Tongues Speak. Teaching Beginning Greek and Latin. Oxford.
 • Hunt, S. (2016).
  Starting to Teach Latin. London.
 • Hunt, S. (2022).
  Teaching Latin: contexts, theories, practices. London.
 • Keip, M. (2014).
  Interaktive Fachdidaktik Latein. Göttingen.
 • Pike, M. (2015).
  Gamification in the Latin Classroom. Journal of Classics Teaching 16: 1‐7.
 • Bracke, E. (2023).

      Classics at Primary School: A Tool for Social Justice. Routledge.

 • Bracke, E. (2022).
  Monsters op de basisschool : de impact van Oudgriekse mythen en taal op kinderen uit kansarme gezinnen. In E. Huig, I. Kuin, & M. Liebregts (Eds.), De huid van Cleopatra : etniciteit en diversiteit in oudheidstudies (Vol. 9, pp. 231–239). Hilversum: Verloren.
 • Lehembre, D. (2019).
  Metire ut scias. Welke leerlingentypes stoppen met Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? Kleio 48.3: 98-109.
 • Sawyer, B. (2016).
  Latin for All IdentitiesJournal of Classics Teaching 17.3335-39.
 • Van Houdt, T. (2012).
  Latijn en Grieks: goed voor de sterken, sterk voor de zwakken. Kleio 40: 185-191.

Zie ook de leestips rond inclusie in het onderwijs klassieke talen op de website van Oude Grieken Jonge Helden.

 • Bracke, E. & Bradshaw, C. (2020).
  The Impact of Learning Latin on School Pupils. A Review of Existing Data. The Language Learning Journal 48.2: 226-36.
 • Bulwer, J. (2006).
  Classics Teaching in Europe. London.
 • Duyck, W., Janse, M. & Soltic, J. (2016).
  Stem voor Grieks en Latijn. Wat overleeft, leeft.
 • Spelmans, I. (2011)
  Het schoolvak Latijn: naar een tweede Sanskriet? Kleio 39: 166-188.
 • Vanheule, J. (2015).
  Latijn en grammaticale competentie in het Nederlands. Verslag van een nieuw onderzoek. Didactica Classica Gandensia 51: 89-107.
 • Vereeck, A. (2020).
  Leerlingenaantallen in perspectief. Prora 25.4: 6-11.
 • Adema, S.M. (2019).
  Taalopdrachten ontwerpen bij een pensum (CE Ovidius 2019). Lampas 52.1: 93-118.
 • Carlon, J. (2013).
  The implications of SLA research for Latin pedagogy: modernising Latin instruction and securing its place in curriculaTeaching Classical Languages 4.2: 106-122
 • Regtuit, R. (2015).
  Latijn is een taal, geen puzzel. Het gebruik van actief Latijn in het onderwijs. Lampas 48.3: 286-297
 • Van Houdt, T. (2018).
  Spelen met mogelijkheden: ‘levend’ Latijn (en Grieks) in de oudetalendidactiek. Kleio 47.1-2: 2-18.
 • Vereeck, A. (2018).
  Valentiegrammatica in Pegasus. Een kritische analyse. Kleio 47.3: 99-115.
 • Bextermöller, D. (2018).
  Reading Latin and the need for empirical research: A psycholinguistic approach to reading comprehension in Latin. Journal of Latin Linguistics  17.2: 282-300.
 • Boyd, R. (2018).
  Latin students’ bottom-up and top-down strategies for reading Latin literature and the impact of cross-linguistic influence. Journal of Latin Linguistics  17.2: 301-332.
 • Desnoo, F. (2009).
  Een metamorfose van Ovidius’ origineel naar schoollatijn. Criteria voor beginnersteksten in de Latijnse leesmethoden Disco en Tolle, lege.  Prora 14.4: 4-16.
 • Florian, L. (2017).
  So übersetzen Schuler wirklich. Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Harrison, R. (2010).
  Exercises for Developing Prediction Skills in Reading Latin Sentences. Teaching Classical Languages 2.1: 1-30.
 • Hulstaert, K. (2016).
  Latijn: lezen, zien begrijpen. Didactica Classica Gandensia 52.
 • Keeline, T. (s.d.).
  Is reading Latin impossible? Latinitium.
 • Markus, D. and Pennell Ross, M. (2004).
  Reading proficiency in Latin through expectation and visualisation. The Classical World 98.1: 79-93.
 • Thienpondt, D.  (2018).
  De evaluatie van tekstbegrip in niet-behandelde teksten Latijn in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. UGent, onuitgegeven masterscriptie.
 • Van der Plaat, A. (2015).
  Mythoi en Logoi. Sprookjes en feiten aangaande het leesonderwijs Grieks. Didactica Classica Gandensia 51: 39-60.
 • Van De Walle, E. & Van Houdt, T. (2004).
  Bouwstenen voor een vernieuwde leesdidactiek: over de plaats en functie van leesstrategieën in het leesproces. Kleio 33.2: 72‐86.
 • Bartelds, D. (2018).
  Lemma navigation by excellent secondary school students of Ancient Greek. Journal of Classics Teaching 23.46: 126-137.
 • Buijkx, M. (2020).
  Woordenschatgraven. Over frequentielijsten en vocabulaireverwerving. Lampas 53.3: 360-383.
 • Carlon, J. (2017).
  Quomodo dicitur? The Importance of Memory in Language Learning. Teaching Classical Languages 7.2: 109-135.
 • Daum, M. (2016).
  Wortschatz und Lehrbuch. Ein Kriterienkatalog für die Wortschatzkonzeption in Lateinlehrwerken. Ars Didactica 2. Speyer.
 • Van der Plaat, A. (2015).
  Woordenschatverwerving Grieks (en Latijn). De optimalisering van het vocabulaire met het oog op het onderwijs in het Grieks. Lampas 48.3: 263-277.
 • Vanheule, J. (2018).
  Latijnse woorden: blokken of inoefenen? Een onderzoek naar de effectiviteit en de evaluatie van de paired-assiociate-methode en de involvement-load-methode bij Latijnse woordenschatverwerving en –herhaling. Kleio 47.4: 148-167.
 • Van Uum, P. (2022).
  Latijnse vocabulaireverwerving in context. Lampas 55:2: 180-201.
 • Vis, J. (2013).
  De verwerving en didactiek van Oudgrieks vocabulaire. Lampas 46.2: 222-233.
 • Warwicker, H. (2019).
  An Investigation into the Effects of Vocabulary Learning Strategies on the Retention of Latin Vocabulary in a Year 7 Class. Journal of Classics Teaching 20.4: 4-13.

Educatieve masterscripties

Ook vóór de invoering van de Educatieve Master zijn aan de UGent masterscripties geschreven met een vakdidactische insteek. De oogst zal in de toekomst nog toenemen! Volgende onderzoeksscripties delen we graag met het werkveld.

 

Op zoek naar innoverend materiaal dat in het kader van een scriptie is ontworpen en uitgetest? Neem dan zeker ook een kijkje bij Lesmateriaal.