Over DCG

Het papieren tijdschrift: een korte geschiedenis

Het tijdschrift Didactica Classica Gandensia zag het levenslicht in 1962. Het was een uitgave van wat toen het ‘Seminarie voor bijzondere methodiek van de oude talen’ heette en het werd decennia lang in eigen beheer uitgebracht.

Sinds em. prof. dr. Freddy Decreus de fakkel van de vakdidactiek klassieke talen doorgaf aan Katja De Herdt, zijn – eerst bij Academia Press en vervolgens bij Skribis – volgende themanummers verschenen:

Het vakdidactisch platform: onze visie

Wat? 

Sinds het voorjaar van 2021 is de werking van DCG uitgebreid. We hebben een nieuw online platform gelanceerd om de vertaalslag van wetenschappelijke inzichten naar het onderwijs te faciliteren. De DCG-website wil vooral een ruimte bieden voor samenwerking, tussen leerkrachten, onderzoekers en educatieve masterstudenten. Deze werking steunt op vier pijlers:

  1. Lesmateriaal: DCG biedt een groeiende lijst van kwalitatief lesmateriaal aan, gemaakt door diverse partijen, zoals scriptie-studenten, onderzoekers en leerkrachten. De meeste pakketten kunnen worden gedownload in een bewerkbare vorm.
  2. Professionalisering: op verschillende manieren helpt DCG leerkrachten om hun kennis van vakinhoud en vakdidactiek op peil te houden. Naast educatieve nascholingen, al dan niet gecombineerd met de publicatie van een themanummer van het tijdschrift DCG, bezorgen we nu via de website ook kennisclips, vakdidactische lectuurtips en bruikbare masterscripties.
  3. Inspiratie: DCG geeft ook graag een inkijk in de ideeënwereld van onderzoekers. Uiteenlopend materiaal zoals podcasts, lezingenreeksen en lectuursuggesties voor Latijn en Grieks kunnen dienen als inspiratie om nieuwe paden te bewandelen in de lespraktijk.
  4. Co-creatie: DCG brengt mensen met elkaar in contact om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen of om bestaand materiaal te reviewen.

Deze vier pijlers vragen een toenemende betrokkenheid van de leerkracht en kunnen dienst doen als een concreet stappenplan om toe te werken naar (co-)creatief leraarschap. DCG helpt jou met andere woorden op pad, biedt jou materiaal en daagt je uit.

Waarom?

In het academiejaar 2019-2020 werd de tweejarige educatieve master ingevoerd. Dit betekent niet alleen dat toekomstige leerkrachten klassieke talen een intensiever, maar tegelijk meer geïntegreerd opleidingstraject doorlopen, maar ook dat er aan de universiteit meer mogelijkheden zijn voor vakdidactisch onderzoek en ontwerp. In het werkveld zijn ondertussen ook heel wat veranderingen gaande door de modernisering van het secundair onderwijs. Ook de vakken Latijn en Grieks staan voor nieuwe uitdagingen, en tegelijk nieuwe mogelijkheden om de horizon te verbreden. DCG wil deze interne en externe vernieuwingen aangrijpen om de handen in elkaar te slaan.

Wie?

DCG is een samenwerking tussen de afdelingen Latijn, Grieks en vakdidactiek klassieke talen en dus het werk van vele collega’s aan de Universiteit Gent. Het platform spreekt echter een netwerk aan dat ver buiten de grenzen van de universiteit strekt. Doel is om diverse mensen met interesse in het onderwijs Latijn en Grieks actief in de werking te betrekken.

Het team

De eerstelijn-UGent’ers achter deze website zijn Simon Aerts (verantwoordelijke Latijn), Evelien Bracke (verantwoordelijke Grieks), Katja De Herdt (verantwoordelijke vakdidactiek) en Alexandra Vereeck (webmaster). Nauw betrokken bij de oprichting en uitwerking van het platform waren ook Thomas Velle en Ilse De Vos.