Co-creatie

Co-creatie is een belangrijke stap in de toenadering tussen de universiteit en het werkveld, en wel de stap die de meeste samenwerking impliceert.  De creatie van nieuw lesmateriaal kan vele vormen aannemen, maar doorloopt doorgaans eenzelfde (cyclisch) proces:  

  • nieuwe inzichten via wetenschappelijk – al dan niet vakdidactisch - onderzoek ;
  • lespakkettencreëren waarin deze inzichten verwerkt worden;
  • lespakketten uittesten in de klas; 
  • lespakketten bijsturen op basis van de bevindingen;
  • onderzoeksvragen bijsturen en uiteindelijk nieuw onderzoek .

Deze cyclus vertoont niet altijd alle elementen en er gaan soms jaren over om de cyclus vol te maken.  DCG stimuleert bewust samenwerking tussen verschillende partijen (studenten, onderzoekers, leerkrachten…) om dit proces te faciliteren, kwalitatiever te maken en waar het kan te versnellen. Dit gebeurt op verschillende manieren, die we verder toelichten op deze pagina.

Co-creatie van lesmateriaal

Samen wetenschappelijke inzichten verwerken.

DCG streeft naar een jaarlijkse, thematische oproep om als leerkracht samen met een onderzoeker lesmateriaal uit te werken. De oproep is inhoudelijk verbonden aan lopend onderzoek van de UGent’er in kwestie en zal onder nauwe begeleiding en samenwerking tot stand komen.  

Het initiatief van co-creatief lesmateriaal ligt bij DCG zelf. Houd dus zeker onze website in de gaten!  

Co-creatie van vakdidactisch onderzoek

Welke vragen wil jij beantwoord zien?  

Interessante onderzoeksvragen komen niet alleen voort uit voorafgaand onderzoek, maar zeker ook uit de praktijk. Ook jij kan dus suggesties doen. Heb je altijd al willen weten hoe andere leerkrachten een bepaald thema aanpakken in de klas? Of ben je op zoek naar de gepaste methodiek voor een bepaalde uitdaging in je lespraktijk? DCG is altijd benieuwd naar wat er leeft bij leerkrachten en leerlingen.  

Het initiatief hiervoor ligt bij leerkrachten. Contacteer DCG met vragen waarop je graag een antwoord wil, en misschien kunnen wij dat bieden, al dan niet in de vorm van een masterscriptie. 

Reviewen van lesmateriaal

Constructieve feedback op jouw materiaal!  

DCG streeft ernaar om een reviewproces te coördineren voor lesmateriaal. Het reviewen is op zich geen vorm van co-creatie, maar stimuleert wel om eigen creaties aan anderen voor te leggen en zo het materiaal nóg beter te maken.  

Het initiatief ligt hier bij leerkrachten. Bezorg ons gerust je materiaal. Wij brengen je in contact met leerkrachten en/of onderzoekers om jou van constructieve feedback, tips en suggesties te voorzien. Na aanpassingen en in samenspraak stellen we misschien wel jouw werk beschikbaar op onze website.  

Word je graag deel van het netwerk van reviewers en ben je bereid zo nu en dan nieuw materiaal te ontdekken en zelf feedback te geven? Meld je dan via mail aan.