Nieuw op DCG (11/10/2021)

  • Educatieve masterscriptie van Jarno Vercamer over leesstrategieën: bezoek onze sectie over Educatieve masterscripties.
  • Lectuursuggesties Grieks: de afdeling Grieks van de UGent verzamelde enkele Byzantijnse teksten die zich lenen tot lectuur in het secundair onderwijs.
  • Lectuursuggesties Latijn: het document met suggesties van de afdeling Latijn spitst zich voorlopig toe op het derde jaar, maar ook in andere jaren kunnen deze teksten gelezen worden.