Nascholingen ‘talige aspecten van Laatlatijnse teksten in het curriculum’

In het kader van de vernieuwde eindtermen zal Simon Aerts (Taalkunde – Latijn) een sessie voorzien over de talige aspecten van Laatlatijnse teksten in het curriculum op de nascholingsdagen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.