Lesmethode Latijn in Vlaanderen

Graag zetten we onderstaand initiatief van DCG-coördinatoren Alexandra Vereeck en Katja De Herdt in de kijker. Invullen maar, die enquête!

Enquête “Lesmethode Latijn in Vlaanderen”

De eindtermen en leerplannen bieden een richtsnoer voor wat en hoe er in het vak Latijn moet worden onderwezen. Dit betekent evenwel niet dat het er over heel Vlaanderen in iedere klas Latijn hetzelfde aan toe gaat: leraren hebben verschillende visies en hanteren verschillende methodes, zoveel is duidelijk. Maar waarin liggen die verschillen precies?

Voor het eerst wordt de onderwijspraktijk Latijn op grote schaal onderzocht, op initiatief van dra. Alexandra Vereeck en prof. dr. Katja De Herdt. Dit gebeurt door middel van een enquête met 22 zorgvuldig geselecteerde stellingen die diverse aspecten van de onderwijspraktijk bestrijken.

Hoe meer leerkrachten deelnemen, des te representatiever en betrouwbaarder de data zullen zijn. Neem dus enkele minuten de tijd om deze anonieme enquête in te vullen. Je vindt hem door op deze link te klikken.

Alexandra Vereeck studeerde klassieke talen aan de KU Leuven, waar ze eveneens haar lerarendiploma behaalde. Ze volgde ook aanvullende cursussen in onderzoeksmethoden en statistiek. Sedert eind 2020 is ze als FWO-aspirant fundamenteel onderzoek verbonden aan de Universiteit Gent en doet ze onderzoek naar klassieketalenonderwijs. Voor dit project werkt ze nauw samen met haar promotor Katja De Herdt, specialist vakdidactiek klassieke talen.